Kurs React

Witaj w moim kursie React!

Chciałbym podkreślić, że ten spis treści jest tylko orientacyjny i może ulec zmianie. Będę systematycznie aktualizował i dodawał nowe treści, ucząc się React wraz z Wami. Jestem w trakcie nauki Reacta, a wiedzę zdobywam głównie z poniższych źródeł:

Moim celem jest dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do wspólnej przygody z Reactem, gdzie razem będziemy odkrywać i poszerzać nasze umiejętności programistyczne.

 1. Wprowadzenie do React
 2. Podstawy React
 3. Stan i cykl życia komponentów
  • Zarządzanie stanem
  • Cykl życia komponentu
 4. Renderowanie widoku
 5. Zarządzanie danymi
 6. Routing i nawigacja
  • Użycie React Router
 7. Hooki w React
 8. Testowanie komponentów
  • Podstawy testowania w React
 9. React w praktyce
  • Tworzenie aplikacji krok po kroku
 10. Ekosystem React
  • Narzędzia i biblioteki wspierające
  • Społeczność i zasoby
 11. Podsumowanie
  • Kluczowe punkty i najlepsze praktyki
  • Jak kontynuować naukę React