React, biblioteka opracowana przez Facebooka, jest narzędziem służącym do tworzenia dynamicznych interfejsów użytkownika. Stworzony przez Jordana Walke, inżyniera Facebooka, React zadebiutował na stronie Facebooka w 2011 roku i został udostępniony jako projekt open-source w 2013 roku.

Podstawy Reacta: Komponenty i JSX

W React każdy interfejs użytkownika jest zbudowany z komponentów. Oto prosty przykład:

function App() {
  return <h1>Hello world!</h1>;
}

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));

Komponent App jest funkcją JavaScript, która zwraca JSX, czyli specjalną składnię przypominającą HTML, ale wzbogaconą o możliwości JavaScriptu. ReactDOM.render umieszcza nasz komponent w wybranym elemencie DOM.

Deklaratywny vs Imperatywny


W tradycyjnym, imperatywnym programowaniu JavaScript, koncentrujemy się na szczegółowym opisywaniu poszczególnych kroków do osiągnięcia wyniku. React natomiast stosuje podejście deklaratywne, gdzie skupiamy się na opisie co chcemy uzyskać, nie jak. W React, logika za aktualizacjami UI jest obsługiwana wewnętrznie, ułatwiając programistom tworzenie interaktywnych interfejsów bez konieczności manualnego zarządzania zmianami stanu lub manipulacjami DOM.

Virtual DOM w React

Virtual DOM to jeden z kluczowych aspektów Reacta. Jest to lekka kopia rzeczywistego DOM (Document Object Model), która umożliwia Reactowi wydajne zarządzanie aktualizacjami interfejsu użytkownika. Gdy stan aplikacji ulega zmianie, React najpierw aktualizuje Virtual DOM, a następnie porównuje go z rzeczywistym DOM, aby zidentyfikować zmiany. Tylko te zmienione elementy są aktualizowane w rzeczywistym DOM, co znacznie poprawia wydajność, zwłaszcza w dużych aplikacjach. Dzięki temu React zapewnia szybkie i płynne działanie interfejsów użytkownika.

Zastosowania Reacta

React może być używany nie tylko w aplikacjach internetowych (przy użyciu ReactDOM), ale także w aplikacjach mobilnych (React Native) czy w środowiskach Node.js.

Czy warto się uczyć Reacta?

W świecie front-endu, gdzie istnieje wiele frameworków i bibliotek (takich jak Angular, Vue.js, Svelte, Solid, Qwik), React wyróżnia się swoją popularnością i wszechstronnością. Jest to technologia stale obecna na czołowych miejscach w rankingach i statystykach, co czyni ją wartościowym narzędziem do nauki dla każdego programisty front-endu.

Kilka dostępnych statystyk:

Stack Overflow

stateofjs.com

Usage oznacza ile procent respondentów badania stwierdziło że korzysta z biblioteki.

JetBrains

NPM downloads

justjoin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *