Aby uruchomić swoją pierwszą aplikację w React lokalnie, wymagane jest posiadanie zainstalowanego Node.js oraz npm (Node Package Manager). Oto szczegółowy przewodnik, jak to zrobić, oraz potencjalne problemy, na które możesz napotkać:

1. Wstępne Wymagania:

  • Node.js: Upewnij się, że masz zainstalowany Node.js. React wymaga Node.js w wersji 14 lub nowszej.
  • npm: Jest automatycznie instalowany razem z Node.js i jest niezbędny do zarządzania zależnościami projektu.

2. Tworzenie Projektu:

Uruchom w terminalu polecenie:

npx create-react-app test-prop

npx

Jest narzędziem dołączonym do npm od wersji 5.2.0. npx umożliwia wykonywanie pakietów Node.js bez ich trwałej instalacji.

3. Po utworzeniu projektu

Po zakończeniu procesu tworzenia projektu, otrzymasz informacje o dostępnych komendach:

  • npm start – Uruchamia serwer deweloperski.
  • npm run build – Tworzy wersję produkcyjną aplikacji.
  • npm test – Uruchamia testy.
  • npm run eject – Eksportuje konfigurację i zależności (irreversible).

4. Rozpoczęcie Pracy:

  • Wejdź do folderu projektu (cd test-prop) i uruchom npm start.
  • Otworzy się okno przeglądarki z adresem http://localhost:3000, gdzie możesz zobaczyć swoją aplikację.

Zarządzanie Wersją Node.js z nvm:

Jeśli lokalnie zainstalowana jest starsza wersja Node.js, możesz skorzystać z nvm (Node Version Manager)

Jest to narzędzie pozwalające na łatwe zarządzanie różnymi wersjami Node.js. Dzięki nvm możesz instalować, zarządzać i przełączać się między różnymi wersjami Node.js, co jest szczególnie przydatne, gdy pracujesz nad różnymi projektami wymagającymi różnych wersji Node.js

//Instalacja określonej wersji Node.js
nvm install <version>

//Wyświetlenie wszystkich zainstalowanych wersji
nvm ls

//Użycie określonej wersji Node.js:
nvm use <version>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *