Warunkowe renderowanie w React pozwala na decydowanie, które elementy interfejsu mają być wyświetlane w zależności od określonych warunków. Podobnie jak w JavaScript, możemy użyć instrukcji warunkowych, takich jak if czy operatora warunkowego ? :, aby kontrolować, co i kiedy jest renderowane.

W React mamy 3 możliwości warunkowego wyświetlania treści:

Użycie wyrażenia trójargumentowego

Bezpośrednio w kodzie JSX

function UserProfile({ user }) {
 return (
  <div>
   <h1>Profil Użytkownika</h1>
   {user ? <p>Witaj, {user.name}</p> : <p>Proszę się zalogować.</p>}
  </div>
 );
}

Lub korzystając ze zmiennej/stałej

function UserProfile({ user }) {
 const welcomeMessage = user ? <p>Witaj, {user.name}</p> : <p>Proszę się zalogować.</p>;
 return (
  <div>
   <h1>Profil Użytkownika</h1>
   {welcomeMessage}
  </div>
 );
}

Skorzystanie z efektu ubocznego operatora &&

function LogoutButton({ isLoggedIn }) {
 return (
  <div>
   {isLoggedIn && <button>Wyloguj się</button>}
  </div>
 );
}

W tym przykładzie, przycisk „Wyloguj się” zostanie wyrenderowany tylko wtedy, gdy isLoggedIn jest true. Jeśli isLoggedIn jest false, React nie wyrenderuje nic za operatorem &&.

Możemy zwrócić komponent w takim warunku.

import CustomButtom from './CustomButton';

function LogoutButton({ isLoggedIn }) {
 return (
  <div>
   {isLoggedIn && <CustomButton />}
  </div>
 );
}

Za pomocą zmiennej

function UserProfile({ user }) {
 let welcomeMessage = <p>Proszę się zalogować.</p>;
 if (user) {
  welcomeMessage = <p>Witaj, {user.name}</p>
 }
 return (
  <div>
   <h1>Profil Użytkownika</h1>
   {welcomeMessage}
  </div>
 );
}

Za pomocą zmiennej funkcji

import CustomButton from './CustomButton';
import InfoCustom from './InfoCustom';


function renderComponent(isLoggedIn) {
 if (isLoggedIn) {
  return <CustomButton />;
 } else {
  return <InfoCustom />;
 }
}

function App() {
 const isLoggedIn = false;

 return (
  <div className="App">
   {renderComponent(isLoggedIn)}
  </div>
 );
}

export default App;

Możemy skorzystać z instrukcji switch

import React from 'react';
import CustomButton from './CustomButton';
import InfoCustom from './InfoCustom';
import AdminPanel from './AdminPanel';

function renderComponent(userRole) {
 switch (userRole) {
  case 'guest':
   return <CustomButton />;
  case 'user':
   return <InfoCustom />;
  case 'admin':
   return <AdminPanel />;
  default:
   return <p>Nieznany status użytkownika</p>;
 }
}

function App() {
 // Możemy przyjąć, że status jest pobierany np. z kontekstu aplikacji
 // Tu dla przykładu ustawiamy na sztywno
 const userRole = 'guest';

 return (
  <div className="App">
   {renderComponent(userRole)}
  </div>
 );
}

export default App;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *