Spis treści

null

W JavaScript, null często używane jest do oznaczenia świadomego braku wartości. Jest to sposób na wyraźne wskazanie, że wartość jest pusta lub niezdefiniowana, na przykład w sytuacjach, gdy funkcja nie może zrealizować swojego zadania i zamiast zwracać konkretny wynik, zwraca null.

Przykład:

function add(a, b) {
  if (a === 0 || b === 0) {
    return null;
  }
  return a + b;
}

W tym przykładzie, funkcja add zwraca null, gdy którykolwiek z jej argumentów jest równy zero, co wskazuje, że wynik operacji nie jest dostępny lub nie ma sensu.

undefined

W JavaScript undefined to globalna wartość, która domyślnie jest przypisywana zmiennym, które nie otrzymały innej wartości. Otrzymujemy undefined także w przypadku odwołania się do nieistniejącej właściwości obiektu, nieistniejącego elementu tablicy, lub gdy funkcja nie zwraca żadnej wartości.

let name;
console.log(name); // Wynik undefined

function add() {
}
console.log(add());// Wynik undefined

let numbers = [1, 2, 3];
console.log(numbers[4]);// Wynik undefined

let person = {
  name:"Piter",
  age: 28
};
console.log(person.lastname);// Wynik undefined

null i undefined są traktowane jako brak wartości. Używanie null jest decyzją programisty i oznacza świadome użycie pustej wartości, w przeciwieństwie do undefined, które wskazuje na brak wartości, często wynikający z niewykonania pewnych operacji w kodzie.

null i undefined to jedyne wartości w JavaScript, które nie mają żadnych właściwości ani metod, nie posiadają dodatkowych atrybutów czy funkcjonalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *