Typ Boolean to jeden z najprostszych, ale zarazem kluczowych typów danych w programowaniu. Reprezentuje on dwie wartości: true (prawda) i false (fałsz), które są używane do sterowania przepływem kodu. Na przykład:

let isLogged = true;

if (isLogged) {
 console.log("User is logged");
} else {
 console.log("User not logged");
}

Możesz też używać Boolean w porównaniach i operacjach logicznych:

function isAdult(age) {
 return age >= 18;
}

if (isAdult(18)) {
 console.log("Is adult");
} else { 
 console.log("Is not adult");
}

Oprócz true i false, istnieją tzw. wartości „prawdziwe” i „fałszywe”. Wartości takie jak undefined, null, 0, -0, NaN, "" są traktowane jako fałszywe (false), natomiast wszystkie inne – jako prawdziwe (true):

function checkBoolean(value) {
 if(value){
  console.log("True");
 } else {
  console.log("False");
 }
}

checkBoolean(undefined);//False
checkBoolean(null);//False
checkBoolean(0);//False
checkBoolean(NaN);//False
checkBoolean("");//False

Dzięki temu, typ Boolean pozwala na efektywną kontrolę logiki w kodzie JavaScript.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *